Bunun anlamı bitmeyen pil mi? Nano-diomond pilden bahsederken şimdi de 1,6 milyon km ömrü olan elektrikli araba bataryası fikri oraya atıldı.

Birçok kişi bataryalarla ilgili sıkıntıyı bilir. Bir telefon aldığımızda önceleri şarjı 2 gün rahat giderken, 1 yıl sonra 1 güne düşer ve 2. Yılın sonunda 1 günü tamamlamaz erkenden biter hale gelir. Herhalde bu sıkıntıyı çekmeyen yoktur. Elektrikli araba konusunda da herkesin korkusu buydu. Araba firmaları 200 bin km mesafe batarya ömrü biçiyordu. Üstelik araba bataryası telefon bataryası gibi değil. Ücret olarak oldukça pahalı. Bu durumu çözmek için çalışan bilim insanları 1,6 milyon kilometre ömrü olan bir batarya…

Caner Ünal

Blog Yazarı, YouTuber

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store